Good Shot: Szkolenie BRAVO (broń krótka)

Termin wydarzenia: 18/05/2019

Data/Godzina
18/05/2019
08:00 - 12:00

Miejsce
Strzelnica Warszawianka
Dominika Merliniego 4, Warszawa

Kolejnym etapem na drodze doskonalenia umiejętności strzeleckich są strzelania dynamiczne połączone z elementami praktycznego strzelania bojowego z broni krótkiej. Szkolenie trwa 4 godziny a uczestnictwo w nim jest możliwe po ukończeniu szkolenia ALFA. Na szkoleniu BRAVO wykorzystujemy umiejętności zdobyte na poprzednim etapie i rozszerzamy je o strzelania w pomieszczeniach (krawędzie budynków, korytarze), a także strzelania przez szybę samochodową podczas ewakuacji z pojazdu w czasie ostrzału. W programie szkolenia:

  1. strzelania do kilku celów z różnych postaw,
  2. „taktyczna wymiana magazynka”,
  3. strzelania z jednej ręki (prawa oraz lewa),
  4. poruszanie się z bronią w warunkach zagrożenia,
  5. strzelanie w ruchu,
  6. strzelania dynamiczne o zmieniającym się stopniu trudności z wykorzystaniem osłon,
  7. taktyczne strzelania do celów znajdujących się za szybą samochodową.

Cena szkolenia: 599 zł. (w tym 150 szt. amunicji na osobę)

Na czas szkolenia BRAVO zapewniamy, nowoczesną strzelnicę krytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat o jego ukończeniu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 10 osób.

 

Kontakt: